Прикладне тестування будь-якого токену блокчейну за конкретними критеріями — це найбільш швидкий і точний метод визначення ступеня відповідності токену, що діагностується, цифровому активу

«Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу»

Для того щоб підтвердити відповідність токену блокчейну цифровому активу з метою використання в існуючому міжнародному правовому полі, була розроблена спеціальна методика діагностики, завдяки якій цифровий актив, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, можна фіксувати в обліковій документації як нематеріальний актив. Ця методика робить цифровий актив зрозумілим для норм чинного законодавства в межах кожної конкретної юрисдикції. Таким чином, експертне визначення токену блокчейну як цифрового активу є основою для юридично захищеної реалізації права власності на цифровий актив відповідно до всіх чинних міжнародних стандартів.

Запропонована математична формалізація методики діагностики характеристик токену блокчейну на відповідність цифровому активу свідчить про фактичне математичне обґрунтування та достовірність цієї методики.

«Обґрунтування поняття «цифровий актив»:
економіко-правовий аспект»

Аргументація в цій науково-дослідній роботі сутнісно-смислових особливостей досліджуваного феномену — цифрового активу — дозволяє, окрім усього іншого, проаналізувати визначення поняття, яке базується на чотирьох складових: економічній, правовій, інформаційній, ціннісній.

Уточнення цього поняття, а також позначений взаємозв’язок між його складниками свідчать про те, що за допомогою використання цифрового активу розкриваються й сутнісні характеристики токену блокчейну, оскільки їхні функції органічно співвідносні.

Використання токену блокчейну, якщо він є цифровим активом, дозволяє фізичним особам і суб’єктам господарювання вести балансовий облік, а також проводити розрахунок основних економічних показників діяльності, зокрема: обсягу випуску товару, собівартості продукції, прибутку та рентабельності діяльності.